Will Church

Giáo viên kiêm Giám đốc Giáo dục

Will đã giảng dạy ba năm tại một trong những trường quốc tế nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 8, Will chuyển hướng sang quản lý The International Tutor Group có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Will theo học trường Trung học danh tiếng Harrow School và tốt nghiệp Đại học The University of Edinburgh, nhận bằng Thạc sỹ toàn phần Full Honours (MA – Hons) môn Ngữ văn Anh và Lịch sử. Will giảng dạy các chương trình học quốc tế hơn 10 năm qua, bao gồm Tú tài Quốc Tế, A-Levels, IGCSE, và các bậc học phổ thông tại Anh. Will cũng sở hữu chứng chỉ giảng dạy EAL (CELTA) với hơn 4 năm kinh nghiệm dạy tại Trường Ngôn ngữ Vương Quốc Anh cho học sinh nước ngoài.

Một trong những cương vị gần đây của Will, đồng thời với việc giảng dạy IGCSE và IB, là chịu trách nhiệm cho việc giới thiệu khoa Anh ngữ học thuật của trường. Chương trình này được đặt biệt thiết kế nhằm hỗ trợ kiến thức Anh ngữ cho học sinh theo kịp chương trình học.

Will phát triển cách tiếp cận tiên tiến này sau khi tham dự khóa đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới của khóa đào tạo TESMC (Teaching English as a Secondary Language in the Mainstream Classroom), được tổ chức tại Học viện Dulwich tại Bắc Kinh. Hơn nữa, Will được chứng nhận đào tạo viên quốc tế và đã chịu trách nhiệm đào tạo khóa huấn luyện này cho toàn bộ khoa Anh ngữ.

Other Members

Will Church

원장

– 3년간 호치민의 국제학교 영어 교사
– International Tutor Group 설립
– 영국 일류 고등학교 Harrow School 졸업
– The University of Edinburgh,
Masters Degree with Full Honours (MA – Hons) in English Literature and History
– IB,A-Levels, IGCSE, and the UK Key Stages 지도 경험 다수
– 4년간 영국의 어학원에서 EAL teacher (CELTA) 로 영어 강의
– 북경소재 Dulwich College에서 TESMC course (Teaching English as a Secondary Language in the Mainstream Classroom) 수료
– 호치민시 소재 국제학교에서 IGCSE and the IB 영어 과목 지도
– 호치민시 소재 국제학교에서 영어를 제 2언어로 사용하는 학생들을 위한 국제 커리큘럼 개발

Other Members

Will pic

Will Church

Chief Executive Officer
  • University of Sussex – PGCE (Masters Credits awarded)
  • University of Edinburgh – MA English Literature and History (2:1)
  • A-Levels: Maths, Chemistry and French (A)
  • GCSEs: 5x (A*), 5x (A)
  • Secondary English Teacher at British International School (HCMC Vietnam)
  • Academic English Certified Trainer
  • CELTA EAL English Qualification (Strong Pass)

Will spent the last three years teaching English at The British International School in Thao Dien, Ho Chi Minh City. In August he left to take over management of the International Tutor Group offices in Vietnam. Will is a graduate of the UK’s prestigious Harrow School and The University of Edinburgh, where he completed his Masters Degree with Full Honours (MA – Hons) in English Literature and History. Will has been teaching for 10 years across a variety of international curricula, including the International Baccalaureate, A-Levels, IGCSE, and the UK Key Stages. Will is also a certified EAL teacher (CELTA) with 4 years experience in UK Language Schools for foreign students.

In his most recent position, alongside teaching IGCSE and the IB, Will was jointly responsible for introducing the school’s Academic English department. This was specifically designed to prepare students with English as an additional language to fully access the wider international curriculum. Will developed this cutting-edge approach after attending training delivered by the leaders of the world-famous TESMC course (Teaching English as a Secondary Language in the Mainstream Classroom), held at Dulwich College in Beijing. In addition, Will qualified as an internationally recognised trainer himself and was responsible for delivering this training to his school’s entire English department.

Other Members